Werkwijze

 

De werkwijze die tijdens een sessie wordt gehanteerd, is een combinatie van de technieken die ik tijdens de gevolgde cursussen heb geleerd. De technieken zijn allemaal goede manieren om te begeleiden/coachen. Iedere sessie heeft echter een eigen invulling nodig die voor dat moment het beste bij de deelnemer past. Ik haal ook uit mijn eigen levenservaring manieren om iemand een veilig, gehoord en liefdevol gevoel te geven tijdens een sessie zodat er open en eerlijk met elkaar gewerkt kan worden.

  

De 4-assen van verandering. 

Dit model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog en NLP-neuro semantiek trainer Michael Hall. Hij heeft onderzocht wat maakt dat mensen succesvol veranderen.

Neuro semantiek gaat over de wijze waarop mensen betekenis geven aan wat ze meemaken en hoe deze betekenissen de kwaliteit van hun leven beïnvloeden.

Invloeden van buitenaf (ervaringen op elk gebied) geef je met je menselijke geest betekenis en vervolgens heb je een gevoel in je lichaam bij deze betekenis (prettig, onplezierig, fijn etc.). De betekenis die je aan een ervaring hebt gegeven samen met het gevoel dat je erbij hebt, vormt jouw gedrag. Bij een tweede ervaring van iets, zal de betekenis en het gevoel van de eerste keer worden opgeroepen en al dan niet worden uitgebreid, bevestigd, verankerd.

Uit deze methode is gebleken dat een succesvolle verandering bestaat uit 4 assen, dus 8 punten: tegenover elke zijde van een as staat een ander aspect daar lijnrecht tegenover.

  • As 1: motivatie
  • As 2: Beslissen
  • As 3 Creëren
  • As 4 Verankeren

Het doorlopen van deze 8 punten zorgt ervoor dat jij vanuit motivatie tot inzicht komt. Dit wordt omgezet in een nieuw denkkader. Een nieuwe manier van handelen. Je maakt je deze eigen door dit te verankeren. Dit nieuwe denkkader uitvoeren, testen, kortom tot actie overgaan.

 

Motiverende gespreksvoering

Een wetenschappelijk onderbouwde gesprekstechniek die op samenwerking is gericht. Doelgerichte gesprekstechniek met bijzondere aandacht voor verandertaal. MGV is ontworpen om de persoonlijke motivatie en het commitment voor een bepaald doel te versterken door het ontlokken en verkennen van iemands eigen redenen om te veranderen in een sfeer van acceptatie en compassie (Miller & Rollnick, 2012).

Iedereen heeft redenen om wel en om niet te willen veranderen. Dit gespleten gevoel (ambivalentie) kan door de motiverende gespreksvoering mensen helpen om dit voor zichzelf op te lossen en op zoek te gaan naar innerlijke doelen, waarden en drijfveren. Als de motivatie aanwezig is, zal er doelgericht gewerkt kunnen worden naar de verandertaal